مدتی است از طرق مختلف برای جمع آوری هوادار جهت تیم فوتبال ملی تبلیغ می شود. حتی شماره پیامکی نیز برای این منظور لحاظ شده است. 

این در حالی است که هنوز افکار عمومی در خصوص اتفاقات پرشائبه پرشمار سالهای اخیر و بالاخص همین امسال در پی پاسخ سوالات بسیاری است. آیا بهتر نبود قبل از هر چیز به پاکسازی (در معنی و مفهوم پاک سازی!) فوتبال کشور اقدام می شد تا زحمات دلسوزان واقعی ورزش کشور نیز قابلیت تمجید می یافت فارغ از هرگونه شیطنت و شائبه؟
همه هموطنان البته -حتی آنهایی که به شماره مزبور پیامک «فدایت شوم، من هم با توام» نمی فرستند- حامی فوتبال ملی در معنای کلمه اش هستند. با تشکر از عزیزانی که در این عرصه پاک عمل می کنند.

شنبه 16 آبان 1394