در چند روز گذشته (از اواخر شهریور تا امروز 18 مهر 1394) تمامی حوضه دریاچه ارومیه حتی خود سطح دریاچه (که پست ترین و طبیعتاً کم باران ترین قسمت حوضه است) شاهد بارشهای خوبی بوده است. اینجانب روز گذشته شخصاً به خلیج خانقاه (مابین آذرشهر و عجشیر) که زودتر از سایر نقاط دریاچه خشک شده است (از حدود 10-9 سال پیش) سر زدم. سطح بدون آب دریاچه در این قسمت کاملاً خیس و مرطوب بوده و در کناره های مشرف به روستاهای خانقاه و داش کسن خیسی خاک تا عمق نیم متریمربوط به همین بارشهای اخیر است. در قسمتهای روبروی روستای زینت لو (دهانه خلیج) و همچنین روبروی روستای گمیچی (در جزیه اسلامی) مردابهایی بوجود آمده و مقادیری آب جمع شده است. امیدواریم چنانچه مسئولین دلسوز دولت محترم و نیز مردم حساس به وضعیت دریاچه هیچگونه دستکاری و اقدام دلسوزانه (از آن نوع که تاکنون انجام شده است) انجام ندهند(1)، دریاچه کم کم جان بگیرد.  حیات تمامی منطقه آذربایجان و حتی بخشهای از مرکز فلات ایران بالاخص تهران، کرج و غرب سواحل دریای خزر، همچنین بخشهایی از کشورهای منطقه به احیای طبیعت زیبای این منطقه وابستگی مستقیم دارد. 

(1): توجهات ویژه احمدی نژاد به برخی از امور همچون دریاچه ارومیه، -بدلایل نامعلوم- نتیجه معکوس داشته است! آقایی که به پسرعموی کویر ایران اشتهار یافته، نظری هم نسبت به دریاچه داده بود، دولت محترم آقای روحانی تاکنون هیچ اقدامی که نتیجه ملموسی بر وضعیت دریاچه داشته باشد انجام نداده است، کوههای اطراف دریاچه هر روز تحت عنوان معدن و غیره سوراخ سوراخ می شوند، و .....

بنابراین امیدواریم دولت و مردم محترم دریاچه را بحال خود بگذارند و حقابه آن را پشت سدها در اسارت نگیرند. ما مطمئنیم که دریاچه احیاء خواهد شد.

شنبه 18 مهر 1394