دفتر ترجمه رسمی دکتر مجتهدی واقع در چهارراه آبرسانی تبریز (پاساژ اسکان، طبقه 7) در تمام طول سال پذیرای متون رسمی شما جهت ترجمه به زبان ترکی (استانبولی) است. این دفتر با پشتوانه تجربه بیش از دو دهه ای خود در امر ترجمه، رتبه علمی و جایگاه اجتماعی و آکادمیک شخص دکتر مجتهدی و ارائه ترجمه باکیفیت بالا و با استفاده از قدرت، گیرایی و دستورزبان غنی زبان ترکی ( و نه صرفاً بصورت ترجمه تحت الفظی) و البته در چهارچوب دستورالعملهای صادره از قوه قضاییه و وزارت امور خارجه کشورمان (بخشنامه و دستورالعملهای مربوط به امر ترجمه رسمی) در خدمت عزیزان مراجعه کننده می باشد. توجه داشته باشید که موقع مراجعه، دو سری فتوکپی از مدارکی که جهت ترجمه می خواهید، همچنین صفحه نخست پاسپورت شخص یا اشخاصی که مشخصات آنها در مدرک/مدارک آمده است همراه داشته باشید. 

ترجمه کتبی غیررسمی و نیز انواع ترجمه شفاهی پذیرفته می شود...

پنجشنبه 28 خرداد 1394